Energija zivota

Hipoterapija označava fizioterapiju uz pomoć konja, provodi je fizioterapeut sa dodatnom edukacijom iz hipoterapije. Hipoterapija, fizioterapija na konju, sastavni je dio programa terapije i aktivnosti uz pomoć konja kao njegov medicinski oblik.

Osnova terapijskog učinka hipoterapije ali i svih ostalih oblika jahanja je trodimenzionalno kretanje konjskih leđa u frekvenciji od 90 do 110 koraka u minuti (što je jednako ritmu ljudskog hoda) koje se pri pravilnom položaju jahača prenosi od karlice na trup, te posredno na cijelo tijelo, tjelesnu temperaturu konja koja uz ritmične pokrete utiče na mišićni tonus, uravnoteženo ponavljanje pravilnih obrazaca kretanja i veliku motivaciju i želju za učešćem u terapiji.  Karlica jahača imitira pokrete hodanja kod osobe koja hoda i to na sljedeće načine: lateralnom fleksijom (trup se savija na stranu – kuk se približava ramenu), rotacijom (karlica se rotira naizmjenično lijevo i desno oko svoje ose) te anteriorno – posteriornim tiltom (gdje se leđa naizmjenično izravnavaju i udubljuju). Pri tome se jahač nalazi u tzv. inhibitornom, neutralnom položaju koji minimalizira spazme u mišićima, ima široku bazu oslonca na sjedište i bedra koji facilitira (olakšava) sjedenje, te vrši addukciju (širenje) bedara, koja je važna kod pacijenata koji su stalno u kolicima. Neki korisnici prvi puta samostalno počnu da sjede upravo na konju, a nekima je ovo jedini put za samostalnu kretnju.

Indikacije za hipoterapiju su sljedeće dijagnoze: cerebralna paraliza, multipla skleroza, mielomeningokela, posljedice cerebrovaskularnog inzulta, posljedice traumatske povrede mozga i kičmene moždine, reumatoidni artritis, spina bifida, mišićna distrofija, amputacije..

Kontraindikacije za hipoterapiju su iskrivljenja kičme veća od 30 stepeni, atlanto-aksijalna nestabilnost, artroze i luksacije kukova, teži oblici osteoporoze i patološki lomovi kostiju, hemofilija, otvorene rane (dekubitusi), nekontrolisani epileptički napadi, cerebrovaskularne smetnje zbog aneurizme ili angioma i medikamentozna terapija koja utiče na koagulaciju krvi.